Telefoon: +31 (0)70 427 68 34
Mobiel: +31 (0)6 209 790 25
E-mail: info@maartenmens.nl
<span>Presentatiecoach</span>

Presentatiecoach

Het belang van een goede presentatie wordt vaak onderschat. Of het nou gaat om een bedrijfspresentatie, een voorlichtingsbijeenkomst, een symposium of een persoonlijk verhaal, je publiek moet overtuigd worden. Het is niet vreemd dat dat van te voren vragen oproept. Is mijn verhaal interessant genoeg? Hoe sta ik er bij? Praat ik wel duidelijk genoeg? Zit mijn powerpoint goed in elkaar?
In de trainingen die ik geef behandel ik deze en andere vragen. Ik ga daarbij altijd uit van wie je zelf bent. Je moet geen rol spelen, maar juist leren je sterke kanten te benadrukken.
Door middel van oefeningen, improvisatie en voorbeelden laat ik je zien hoe leuk presenteren kan zijn!

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende soorten trainingen die ik aanbied. Neem gerust contact op als je geïnteresseerd bent of vragen hebt!

 

        Coaching kan plaatsvinden in individuele sessies of in groepsverband

 

Individuele training

Afhankelijk van je achtergrond en wensen stellen we een traject vast. Dit kan een dagdeel zijn, of een meerdaags programma.

Tijdens de training worden o.a. de volgende onderdelen behandeld:

 • Spreekvaardigheid
 • Stemgebruik
 • Lichaamstaal en houding
 • Opbouw presentatie
 • Gebruik Powerpoint of Prezi
 • Oefeningen
 • Timing (binnen de tijd blijven)
 • Improvisatie

Je bereidt het liefst een werk-gerelateerde presentatie voor, die gedurende de training als voorbeeld wordt gebruikt en waar nodig wordt verbeterd. Van een aantal onderdelen worden video opnames gemaakt, die je later kan bekijken om zelf te zien waar de besproken verbeteringen toepasbaar zijn.

De individuele training is bestemd voor deelnemers die kampen met bovenmatige spanning of onzekerheid op het gebied van presenteren. De één-op-één benadering waarborgt een veilige omgeving om met deze onzekerheid om te gaan.


Groepstraining

In een groep van maximaal 4 deelnemers worden globaal dezelfde onderwerpen behandeld als bij de individuele training, maar de deelnemers fungeren nu als publiek en geven feedback naar elkaar. Afhankelijk van de grootte van de groep zal deze training een meer workshop-achtig karakter krijgen. Wat prettig is voor de deelnemers is dat ze naar elkaar kunnen kijken en luisteren. Dat verhoogt de herkenbaarheid bij het behandelen van verbeteringen.

De groepstraining wordt aanbevolen voor deelnemers die ervaring hebben met spreken voor groepen, maar bepaalde aspecten willen verbeteren of aanscherpen.

 

Presentatietraining “Pitch”

Soms is het voor een presentatie vereist dat er binnen een strak format gewerkt wordt. Dit kan tijdgebonden zijn, maar kan ook te maken hebben met het kort en bondig overbrengen van een boodschap. Dit noemen we een “pitch”.

Deze training is gebaseerd op wat er bijvoorbeeld van sprekers gevraagd wordt bij TED of TEDx talks. Onder deze noemer worden wereldwijd conferenties gehouden waarbij sprekers in korte tijd (tussen 5 en 15 minuten) een inspirerend verhaal dienen te houden.

Tijdens de training wordt gewerkt met een voorbereide presentatie. Het doel is om deze presentatie binnen een strakke tijdslimiet en met een duidelijke boodschap te houden.

De volgende aspecten worden behandeld:

 • Articulatie
 • Houding
 • Stemgebruik
 • Formuleren kernboodschap
 • Elimineren van overbodige informatie
 • (Nut van) Gebruik visuele middelen
 • Krachtige opening en afsluiting

Het resultaat van de training is dat de deelnemer een krachtige, overtuigende presentatie geeft, die binnen de gestelde tijdslimiet het publiek maximaal weet te boeien.

De training wordt gegeven aan individuele deelnemers, die bij voorkeur al ervaring hebben met spreken voor groepen.

 

Mediatraining

Wat gebeurt er als er journalisten bij uw bedrijf of organisatie voor de deur staan? Of als er een perspresentatie gegeven moet worden over een product, een rapport of een onderzoek? Of als de directie geïnterviewd wordt? Een gedegen voorbereiding op dit soort situaties is essentieel om uiteindelijk goed voor de dag te komen.

Tijdens de mediatraining worden diverse interview situaties gesimuleerd en wordt intensief aandacht besteed aan de manier waarop vragen beantwoord kunnen worden.

Andere aspecten die aan de orde komen:

 • Houding
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Zelfverzekerdheid en overtuiging
 • Formuleren van kernboodschap (Wat wil ik kwijt)
 • Aandacht van de gesprekspartner vasthouden
 • Confrontatie

Deze training kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Tijdens de training worden video opnames gemaakt, die ter plekke worden bekeken en besproken.

[ Interesse? Neem snel contact op! ]